Projekt otwarcie restauracji włoskiej

Projekt

otwarcie restauracji Cozzi

PRIMO S.C Robert Kowalczewski Dariusz Paszulewicz zakończyła realizację projektu pod nazwą „Otwarcie restauracji włoskiej COZZI RISTORANTE w Gdyni – szansą na rozwój powstającej firmy w oparciu o nowe usługi”. Termin przedsięwzięcia obejmował daty od 1 grudnia 2010 do 30 czerwca 2012 roku.

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 4 główne zadania wskazane poniżej:

  • Działanie nr 1 – prace adaptacyjno, remontowo, instalacyjne niezbędne dla prawidłowego działania restauracji;
  • Działanie nr 2 – wyposażenie lokalu w niezbędne wyposażenie podstawowe w tym środki trwałe
  • Działanie nr 3 – nabycie systemu informatyczno – gastronomicznego, ułatwiającego obsługę klientów;
  • Działanie nr 4 – przeszkolenie pięciu pracowników z zakresu obsługi kuchni.

Koszt całkowity projekty został określony w aplikacji na kwotę 367 850,00 PLN.

W wyniku powyższych działań PRIMO S.C. osiągnęła cel główny przedsięwzięcia, którym było uzyskanie przez powstającą spółkę ugruntowanej i konkurencyjnej pozycji na rynku regionalnym w oparciu o zupełnie nowe usługi. Stworzono nowe miejsca pracy, wprowadzono nowe usługi oraz ograniczono zużycie energii oraz emisji szkodliwych substancji do środowiska, poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych w zakresie pomp ciepła służących ogrzewaniu lokalu i podgrzewaniu wody. Dzięki zabiegom poczynionym w restauracji, firma zapewniła łatwiejszy dostęp do usług gastronomicznych dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi.